Expertis

ENTREPRENADRÄTT

BAS Advokatbyrå har lång erfarenhet av att erbjuda hjälp kring alla juridiska frågor som rör utförandet av en byggentreprenad samt de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden.

Läs mer om entreprenadrätt här

FASTIGHETSRÄTT

BAS Advokatbyrå biträder i juridiska frågor relaterade till fastigheter, utöver byggentreprenader, även i andra frågor som t ex arrende- och hyresrätt, servitut och frågor relaterade till bostadsrätter.

Läs mer om fastighetsrätt här

TVISTER

BAS Advokatbyrå hjälper dig med alla typer av tvistelösning. När en diskussion uppstår mellan två parter är det viktigt att ha en rådgivare som “bollplank” med kunskap om handläggning av tvister. Det är till stor hjälp för att kunna förutse utgången och mot bakgrund av det fatta rätt beslut. Om tvisten sedan går till allmän domstol eller skiljeförfarande är det nödvändigt att ha juridiskt skolat biträde för att nå rätt resultat och minska risker.

VARUMÄRKESRÄTT

BAS Advokatbyrå kan erbjuda dig  biträde  vid  registrering av ditt varumärke. Advokatbyrån hjälper också till när du behöver försvara ett eget varumärke eller agera för att avregistrera ett varumärke som tappat förutsättningarna att behålla dess rättigheter.

Har du frågor eller behöver hjälp inom

  • Entreprenadrätt
  • Fastighetsrätt
  • Tvister
  • Varumärkesrätt

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er.